ՄԵՐ ՄՇԱԿՈՅԹԸ

Հիմնական արժեքներըՀարգանք, ամբողջականություն, պատասխանատվություն, նորարարություն, պրակտիկա և համագործակցություն

Նպատակը. Հաճախորդներին համարել կողմնորոշիչ, ստեղծել արժեք, հաշվի առնել բոլոր կողմերի (հաճախորդների, աշխատակիցների, բաժնետերերի, մատակարարների և հասարակության) շահերը և օգուտ տալ հասարակությանը:

Ստրատեգիա. Որպես խանութների ձևավորում, շինարարություն և կառավարում ինտեգրվող օպերատոր, մենք տրամադրում ենք տարբերակված խանութի ծառայություններ բրենդային ձեռնարկությունների համար, շարունակում ենք կենտրոնանալ մեծ հաճախորդների վրա և փորձում ենք կառուցել ապագային ուղղված հաճախորդների արժեքի էկոլոգիական շղթա:

ՕբյեկտիվԼինել առաջատար ընկերություն չինական խանութների շինարարության ոլորտում:

ՏեսիլքԼինել գեղեցկության սուրհանդակ և կանաչ բիզնես տարածքի ստեղծող